Dersin Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Turgay BAŞ

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; iş süreçlerini iyileştirmek için teknolojiden nasıl faydalanılacağını, bu doğrultuda hangi teknolojilerin kullanılacağını ve teknolojinin iş süreçlerine nasıl entegre edileceğini aktarmaktır.

Dersin Öğrenme Çıktıları:  Bu dersin sonunda öğrenci yeni teknolojileri tanır, teknolojiyi iş süreçlerine nasıl dahil edeceğini bilir ve çalıştığı kurumda olası ihtiyaçlara teknoloji tabanlı çözüm üretebilecek beceriye sahip olur.