Dersin sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Turgay BAŞ

Dersin amacı: Bu dersin amacı öğrencilere bilgi sistemlerinin temel çalışma prensipleri hakkında bilgi vermek ve bu temel prensipler doğrultusundan bir bilgi sisteminin nasıl geliştirileceğini aşamalarıyla birlikte aktarmaktır.

Dersin öğrenme çıktıları: Bu dersin sonunda öğrenci; bir ihtiyacı gidermek üzere geliştirilecek yeni bir bilgi sisteminin nasıl çalışacağını, hangi işlevlere sahip olacağını, kimler tarafından nasıl kullanılacağını ve sistemin arayüzünün nasıl olacağını tasarlayabilir, bilgi sistemi geliştiren bir proje ekibi içinde yer alabilir.