Bu kategori Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 2015-2016 Bahar Yarıyılında verilen lisans ve lisansüstü derslerin ev sayfalarını içermektedir.