Bu bölümde, Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 2012-2013 Eğitim/Öğretim yılında verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler ve ders içerikleri yer almaktadır.