Bu bölümde, Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 2013-2014 Güz Döneminde verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersleri ve ders içerikleri yer almaktadır.