Bu ders ile amaçlanan, öğrencilere kültürel miras kavramıyla birlikte kültürel mirasın kalıcılığının sağlanması ve sürdürülebilrliğine yönelik uygulamalar ve dijitalleştirme süreçleri ile ilgili bilgi vermektir.