Bu bölüm, Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 2013-2014 Bahar Yarıyılında lisans ve lisansüstü düzeyde verilen dersler ve ders içeriklerini kapsamaktadır.

Dizinleme ve dizinleme teknikleri, pre-coordinate ve post-coordinate dizinleme sistemleri, doğal ve denetimli dillerin karşılaştırılması, öz ve öz hazırlamanın ilkeleri kuramsal ve uygulamalı olarak ele alınır. Ayrıca dizinleme ile ilgili paket programlar tanıtımı ve kullanımı sağlanır.