Bu ders kapsamında standart kavramı, standartların tarihsel gelişimi, standart geliştiren kurumlar, bilgi hizmetlerinin örgütlenmesi ve sunulmasına yönelik standartlar, bilgi ve veri değişimi standartları, Türkiye'deki mesleki standartlar incelenmektedir.