Bu bölüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans programında 2017-2018 bahar döneminde verilen derslerin ev sayfalarını içermektedir.