Bu kategori Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans ve Lisansüstü programlarında verilen derslerin resmi ev sayfalarını oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.