Bu bölümde, Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde 2014-2015 Bahar Döneminde verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersleri ve ders içerikleri yer almaktadır.