Bu kategori Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde verilen lisans ve lisansüstü programlarınd 2016-2017 Bahar Yarıyılında verilen dersleri içermektedir.

Dizinleme ve dizinleme teknikleri, pre-coordinate ve post-coordinate dizinleme sistemleri, doğal ve denetimli dillerin karşılaştırılması, öz ve öz hazırlamanın ilkeleri kuramsal ve uygulamalı olarak ele alınır. Ayrıca dizinleme ile ilgili paket programlar tanıtımı ve kullanımı sağlanır.

Bu derste kayıtlı bilginin düzenlenmesi ile ilgili süreçler uygulama ağırlıklı olarak işlenmektedir. Ders kapsamında kütüphaneler gibi bellek kurumlarında bilgi kaynaklarının düzenlenmesinde gerçekleştirilen uygulamalar ele alınmaktadır. Bu bağlamda bilgi kaynaklarının kataloglanması ve kataloglama ile ilgili süreçlerde kullanılan kurallar (ISBD, AACR2, MARC gibi) ele alınmaktadır.