Bu kategori içerisinde BBY Yaz Semineri 2016 kapsamında verilen eğitimler yer almaktadır.

Her bir derse size verilen ders kayıt anahtarı ile erişebiirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından 13-17 Haziran 2016 tarihlerinde 5 günlük bir eğitim semineri düzenlenmiştir. Bu seminerin temel amacı meslektaşlarımızın mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.


Yarım günlük bu eğitimin amacı kütüphanelerdeki bazı yeni eğilimler ve uygulamalar hakkında bilgi sağlamaktır. Bu amaçla Yeşil Kütüphaneler, Markalaştırma, Oyunlaştırma ve Eğitim Teknolojileri konuları üzerinde durulacaktır. Yeşil Kütüphaneler kapsamında kütüphanelerin çevre üzerindeki etkileri ve yeşil kütüphane kavramının unsurları (bina, uygulamalar, hizmetler ve politikalar); Markalaştırma kapsamında markalaştırma kavramı, pazarlamadan farkı ve kütüphaneler açısından uygulanabilirliği; Oyunlaştırma kapsamında oyunlaştırma kavramı, oyunlaştırma yaklaşımının kullanıcı eğitimlerinde kullanılması; Eğitim Teknolojileri kapsamında içerik oluşturma araçları ve içerik yönetimi platformları, elektronik ortamda geliştirilecek kullanıcı eğitimi programlarında kullanılabilecek araçlar ve platformlar ele alınacaktır.

Bu eğitim ile günümüzde hızlı bir artış ve çeşitlenme gösteren bilgi kaynaklarına/nesnelerine kullanıcıların etkin bir şekilde erişimlerini sağlamak için bilgi merkezlerinde gerçekleştirilen kaynak tanımlama, sınıflama ve erişim ile ilgili konuların uygulamalı olarak verilmesi hedeflenmektedir.


Bu eğitimin hedef kitlesini bilgi merkezlerindeki bilgi kaynaklarının tanımlanması ve erişime sunulması ile ilgili çalışmalarda bulunan bilgi yöneticileri oluşturmaktadır. Eğitime katılacak bilgi yöneticilerinin temel bilgisayar becerilerinin yanı sıra bilgi kaynağı tanımlama ile ilgili becerilere temel düzeyde sahip olması beklenmektedir.

Bu eğitimin amacı, kütüphanelerde düzenlenebilecek eğitim faaliyetleri için gerekli bilimsel ve teknik altyapının oluşturulmasının sağlanmasıdır. Bilginin değişim hızının artması yaşamboyu öğrenmeyi zorunlu hale getirmiştir. Eğitim okulların dışına ve ötesine çıkmak durumundadır. Bahsedilen bu zorunluluk kapsamında kütüphanelerde hem hizmetiçi eğitimlerin düzenlenmesi söz konusu olmakta, hem de kullanıcılar için farklı eğitimlerin kütüphaneler tarafından verilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Katılacağınız bu eğitim sayesinde bu eğitimler düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, hangi araçların kullanılabileceği ve eğitimleri daha etkili hale getirmek için neler yapılabileceği anlatılacaktır.